Toldi Miklós

A magyar lovagi epika legszebb s valósággal nemzetivé vált emléke, a Toldi Miklós 14. századi főúr köré fűződő mondai hagyomány.

   Személyét sokan fiktívnek tartották, azonban oklevelekből kimutatták, hogy valóban élt Toldi Miklós és testvére, Toldi György (azt nem tudjuk, hogy a bátyja-e vagy az öccse), aki 1377 és 1382 között bihari ispáni címet viselt. 

Toldi Miklós életrajza a források alapján csak részlegesen tárható fel, mivel az okleveles forrásokban csak szórványos adatokat találunk. Amit biztosan lehet tudni, hogy 1320 körül született valószínűleg Bihar megyei gazdag nemesi családban. Tanult ember volt és elsajátította a latin nyelvet, amit Itáliában hasznosított zsoldosvezérként. Nagy Lajos király 1351-52-es nápolyi hadjáratában valószínűleg részt vett Meggyesi Móric pozsonyi ispán által.


Toldi Miklós
Toldi Miklós
Zsigmond király Toldi Miklósnak és fiainak, Györgynek és Jánosnak adományozza a Szatmár vármegyében fekvő Daróc birtokot, 1388. február 20.)
Zsigmond király Toldi Miklósnak és fiainak, Györgynek és Jánosnak adományozza a Szatmár vármegyében fekvő Daróc birtokot, 1388. február 20.)

   Több megye főispánja és Váradi Miklós esztergomi érsek familiárisa volt (katonai jellegű szolgálat, egyszer állítólag két oroszlánkölyköt kellett elhoznia Firenzéből).

   Nagyfalu valóban a Toldi-család kezében volt, és a Toldi estéje és szerelmének részletei is megerősíthetőek udvari források alapján, de Miklós testvérével való konfliktusa, harca a cseh vitézzel és a farkasokkal azonban történeti források alapján nem igazolhatóak.

   Hogy milyen okból vált népszerű mondahőssé, egyelőre felderíthetetlen. Legkorábbi és legrészletesebb forrás Ilosvai Selymes Péter széphistóriája.

A weboldalt az Aranyoskák csapata vágta helyre  |  Igazítva 2021-ben
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el