Mi a kortársak véleménye a Toldiról és annak estéjéről?

1854.11.20

Arany János Toldija, a költő egyik leghíresebb műve, ami a magyar irodalom egyik legnevesebb költői közé emelte. Mit gondolnak róla Arany kortársai? Most megtudhatják! 


   Páratlan tehetség, ezt mindenki elismerte, mint például az úgy szintén híres Petőfi Sándor, aki szoros barátságban állt Arannyal egészen a haláláig. Első levelében, melyet neki írt, csak dícsérni tudta későbbi barátját, hogy ő is  azt támogatja, amelyet láttatott Arany a műveiben, a népiességet. 

"Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű, De oly tiszta is, mint a puszták harangja, Melynek csengése a rónákon keresztűl Vándorol, s a világ zaja nem zavarja."

   

De nem ő volt az egyetlen, aki elismerően írt a Toldi című elbeszélő költeményről, hiszen a költő ezzel a művével nyerte el a Kisfaludy Társaság pályázatának fődíját (15 aranyat, melyet 20 aranyra növeltek meg, annyira lenyűgözte az összes zsűritagot). Még az előző pályára írt művének bírálóját, Vörösmarty Mihályt is sikerült lenyűgöznie ezzel. Nem is csoda hogy egy évvel később a társaság tagjává választották Arany Jánost.

  

 1854-et írunk, a szabadságharc és az azzal járó megtorlás már befejeződött, és beköszöntött egy új, békés időszak. A Toldi estéje már hat éve vár kiadásra, Arany János még is csak most adta ki, viszont a várakozás meghozta a gyümölcsét. Csak hogy Eötvös Józsefet idézzem: 

"Ha valaha művet láttam, mely minden követeléseimnek megfelelt: Toldi Estéje az..."

  

 Nem kevésbé dícséri a költőt barátja, Gyulai Pál, aki a Budapesti Hírlap kritikusaként azt állította:
"Arany Jánosé az első hely a magyar költészetben."
Később ő is egyike volt azoknak, akik Arany költői pályafutásának hanyatlásakor a segítségére próbáltak sietni, ugyanis egy ilyen tehetségnek nem volt szabad kárba vesznie. Ekkor adta ő Aranynak a híres kapcsos füzetet, amivel megkezdődött Arany János Őszikék korszaka.

Arany János Gyulai Páltól kapott kapcsos füzete
Arany János Gyulai Páltól kapott kapcsos füzete